Vera kirke - fjellbygdas midtpunkt i 100 år

300,00 kr
Utgave
Vera sokneråd 1999
Sider
204

Vera i Nord-Trøndelag fikk på 1790-tallet bosetting av skogfinner som utvandret fra Trysil i Hedmark.
Vekt:
1021.00 g