Trysil Finnskog - de første generasjonene

450,00 kr
Forfatter/Red
Søre Trysil Historielag og Tørberget Historielag
Utgave
2020
Sider
248

En ny solid fagbok om den skogfinske bosettingen i Trysil! Etter dette kan ingen være i tvil om at Finnskogen strekker seg langt opp i Trysil. Boka ble utgitt i august 2020.

Søre Trysil Historielag og Tørberget Historielag har nedlagt et imponerende dugnadsarbeid som har resultert i den mest grundige oversikt og innsikt i den skogfinske historien i Trysil. Boka er en samling artikler, skrevet av Bo Hansson, Jon Arne Bye, Marit Nyhuus, Lars Løberg, Agnete Kjellin og Per Ravnkleven. Til sammen gir artiklene en solid dokumentasjon av den skogfinske historien i Trysil; både innvandringen og bosettingen, og også innholdet i den skogfinske kulturen - som svedjebruket, byggeskikken, stedsnavn, slektsnavn og det sjamanistiske kulturgrunnlaget. Dette gjør at boka er langt mer enn en lokalhistorisk bok for og om Trysil. Store deler av boka gir kunnskaper som er meget relevante for skogfinske bosettingsområder generelt. 
Vekt:
836.00 g