Skogsfinska släktnamn i Skandinavien

250,00 kr
Forfatter/Red
Gabriel Bladh, Jan Myhrvold og Niclas Persson
Utgave
Karlstads universitet 2009
Sider
205

Boken er en grundig sammenstilling av forekomsten av skogfinske slektsnavn i kildemateriale med tyngdepunkt i perioden 1620-1730.

De skogfinske slektsnavnene oppsto som permanente, arvelige slektsnavn i Savolaks og Karelen trolig allerede på 1200-tallet. Svenske og norske myndigheter hadde på 1600-tallet ingen tradisjon for arvelige slektsnavn (etternavn), noe som medførte at de fleste skogfinnene ble gitt patronymikon. Dette gjør det vanskelig for slektsgranskere både å vite om personene i kildene er skogfinner, og å vite hvilke slekter de stammer fra. 

De tre forfatterne av boken, men god hjelp fra mange andre kildegranskere, har sammenstilt en omfattende oversikt over skogfinske slektsnavn i gamle kilder, med referanser til hvilke kilder, hvilke personer og hvilken geografi.  

Heftet. 

Vekt:
434.00 g