Sjugurd og trollbrura. Sangtradisjon frå Solør, Odal og Finnskogen.

150,00 kr

57 melodier, 71,57 minutter. Utgitt av Finnskogen Kulturverksted 2000.

Utgivelse fra innsamlet arkivmateriale. 

Omslag av Tore Hansen.

Vekt:
116.00 g