Seterbruk i Grue

250,00 kr
Forfatter/Red
Bjørn Ottesen
Utgave
Norsk Skogfinsk Museum 2014
Sider
171

Registrering av setrer innen Grue kommune, med historiske og geografiske data på 32 setrer på vestsiden av Glomma og 39 setrer på østsiden av Glomma. 

GPS-koordinater og kart som viser beliggenheten av alle setrene. 

Vekt:
589.00 g