Segerstedts samling. Skogsfinnarna i Skandinavien.

250,00 kr
Forfatter/Red
Maud Wedin (huvudred.)
Utgave
FINNSAM och Finnbygdens Förlag i samarbete med Torsby Finnkulturcentrum och Norsk Skogfinsk Museum 2006
Sider
575

En kommenterad och illustrerad källutgåva.

Avskrift av et stort arkivmateriale på Vitterhetsakademien i Stockholm og Universitetsbiblioteket i Helsingfors. Materialet ble samlet inn av Albrekt Segerstedt på 1880-tallet gjennom spørrelister til prestene i de kirkesogn som hadde skogfinsk bosetting. Det materialet han fikk inn dekker den norsk-svenske Finnskogen og store deler av de skogfinske bygdene i Midt-sverige. Samlingen inneholder også 50 plansjer med fotografier, tegninger og kart. 

Samlingen er et unikt dokumentasjonsmateriale som her er publisert for første gang.

Vekt:
1511.00 g