Mærraflåar'n. Tradisjonsmusikk på trekkspell.

150,00 kr

50 melodier. Utgitt av Finnskogen Kulturverksted 1999.

Tradisjonsmusikk fra Finnskogen og Solør, fra innsamlet originalmateriale. 

Omslag av Tore Hansen. 

Vekt:
116.00 g