Kvener, skogfinner, tornedalinger, karelere, vepsere og ingermanlandsfinner. Onhan meitä vielä! Jo visst finnes vi!

399,00 kr
Forfatter/Red
Bente Imerslund
Utgave
Orkana forlag 2021
Sider
357
ISBN
978-82-8104-455-5

Dette er innholdet fra den tidligere websiden finsk.no, utgitt i bokform! Her er det mye fagstoff om beslektede finsk-ugriske kulturer i flere land - deriblant skogfinnene.

Vekt:
1113.00 g