Kommunalt selvstyre i Grue 1837-1987

50,00 kr
Forfatter/Red
John Peter Collett
Utgave
Grue kommune 1987
Sider
64

Kommunehistorien for Grue kommune.

Vekt:
91.00 g