Fremmed blod

390,00 kr
Forfatter/Red
Marte Hallem
Utgave
2021
Sider
229
ISBN
978-82-692531-0-8

Dette er boka som følger opp Marte Hallems film "Fremmed blod". Boka viser enda mer enn filmen om hennes søken etter sin skogfinske avstamning. Dette er en god bok til kunnskap om skogfinnene i Norge, og til inspirasjon for alle som mistenker at de kan ha avstamning fra skogfinner.

Skogfinnene omtales iblant som den mest anonyme av de nasjonale minoritetene i Norge. Noe av årsaken til dette er at de finske døpenavn og slektsnavn ble fornorsket av myndighetene allerede ved innvandringen på 1600-tallet, og at det finske språket døde ut midt på 1900-tallet, godt hjulpet av skolevesenet. 

Marte Hallems bok er et meget godt eksempel å hvordan det er mulig å nøste i ulike kilder for å finne brikker til det puslespillet som etterhvert gir et tydeligere bilde av den skogfinske avstamningen. 

Boka følger samme reise som Marte Hallems film Fremmed blod som ble vist på NRK TV våren 2021, med sporing av skogfinnenes og sin egen slekts bakgrunn både i Finland, Sverige og Norge. Men boka viser oppdagelsen av enda flere detaljer som kan kobles til den skogfinske historien og kulturen. 

I boka setter Marte Hallem sine forfedre og formødre inn i samtidige historiske hendinger i Finland og Skandinavia; noe som gjør at leseren også får en bredere forståelse av historiske hendelser som var relevante for de skogfinnene som innvandret til Østlandet på 1600-tallet - og som også var den historiske bakgrunnen for de skogfinnene som utvandret fra Trysil til Vera i Nord-Trøndelag i 1799, der Marte Hallem og hennes slekt har sine nærmeste røtter fra. 

Vekt:
1138.00 g