Finnskogen - Midtre

230,00 kr
Utgave
Nordeca 2014

Turkart 1:50 000. Rivesikker utgave.

På dette kartet er det i samarbeid med Norsk Skogfinsk Museum og DNT Finnskogen og Omegn lagt inn mer enn 200 ekstra finske stedsnavn som ikke står på de vanlige M711-kartene. 

Innlagt hefte med informasjon. 

Vekt:
100.00 g