Finnskog-fortellinger

250,00 kr
Forfatter/Red
Ole Matson
Utgave
Åsnes Finnskog forlag 2010
Sider
187
ISBN
978-82-998497

Ole Matson (1859-1905) var en seriøs og dyktig samler av folkeminne og tradisjonsmateriale på Finnskogen. Han var født på Lensmannsknappen på Hof Finnskog og vokste derfor opp i det miljøet, og i den tiden, da mye av tradisjonen om bl.a. skogfinnenes magi var i levende tradisjon. Deler av Matsons materiale har vært trykt i ulike publikasjoner i eldre tid. Denne boka er den første større trykte samling fra hans innsamlede materiale.

Vekt:
652.00 g