Finneslekter III: 6 generasjoner av slekten Räisäinen.

250,00 kr
Forfatter/Red
Magne Ivar Mellem
Utgave
Solør Slektshistorielag 2022
Sider
275 sider - A4 Spiralrygg

12. utgave av Solør Slektshistorielags sammenstilling av de første 6 generasjonene etter den første skogfinske bosetteren på Løvhaugen på Grue Finnskog; Per Larsen Räisäinen.

Sammenstillingen er laget ut fra en rekke kilder på norsk og svensk side av grensen, og sammenstillingen viser også inngifte med flere andre skogfinske slekter. 

Vekt:
733.00 g