7 generasjoner etter Sogneprest til Grue 1594-1632 Hr. Oluf Hansson.

250,00 kr
Forfatter/Red
Magne Ivar Mellem
Utgave
Solør Slektshistorielag 2022
Sider
345 sider - A4 Spiralrygg

Denne presteslekta fra Grue har spredt seg til store deler av Østlandet, både til andre presteslekter, og til flere av de store slektene av eiendomsbesittere på Østlandet.

Sammenstillingen av slekten er nærmest et biprodukt av de kilde- og arkivstudiene som forfatteren gjorde i forbindelse med grunnlagsmaterialet for boka Grue gamle hovedkirke, som kom ut i 2022. 
Vekt:
580.00 g