Fredete skogfinske kulturminner

Med sin innvandring til Østlandet på 1600-tallet innførte skogfinnene flere bygningstyper som ikke eksisterte i norsk byggeskikk. De skogfinske røykstuene, riene og røykbadstuene har vært unike bygningstyper i Norge i nesten 400 år. Til tross for dette ble den første skogfinske bygningen fredet først i 2011....

Fra 2003 begynte Riksantikvaren å sette fokus på minoritetenes kulturminner, og fra 2017 ble det etablert en egen arbeidsgruppe som skulle finne fram til et utvalg kulturminner for de nasjonale minoritetene som kunne være aktuelle for fredning; fra skogfinner, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere, romfolk og jøder. Det ble startet med de skogfinske kulturminnene, og Norsk Skogfinsk Museum ble tungt involvert i arbeidet med å foreslå, dokumentere, diskutere, befare og prioritere aktuelle kulturminner over hele Østlandet. Fra tidligere var det bare den unike "badstua" på Nedre Øieren som var fredet. Fra 2019 og framover ble prosessene for fredning av andre kulturminner sluttført.


Her er en liste over de skogfinske kulturminnene som er fredet i Norge: 


 

Badstua på Nedre Øieren, Brandval Finnskog, Kongsvinger kommune

Fredet 13. juli 2011. 

Eier: Privat. 

Den unike "badstua" på Nedre Øieren på Brandval Finnskog er det første skogfinske kulturminnet som ble fredet i Norge.

  • : I 2010 la Norsk Skogfinsk Museum nevertak av skogfinsk type på bygningen. Foto: Birger Nesholen 2010.

​ Abborhøgda, Varaldskogen, Kongsvinger kommune

Fredet 28. september 2019.

Hele bygningsmiljøet og det meste av innmarka er fredet. Bygningene ble fredet allerede høsten 2017 i forbindelse med gjennomgangen av Statens kulturhistoriske eiendommer.  

Eier: Fortidsminneforeningen fra høsten 2019 (Statskog fram til høsten 2019).

Se fredningsdokumentene på Riksantikvarens hjemmeside her

​ Orala, Varaldskogen, Kongsvinger kommune

Fredet 19. oktober 2019.

Hele bygningsmiljøet og innmarka er fredet. 

Eier: Norsk Skogfinsk Museum. 

Se fredningsbrevet fra Riksantikvaren her

  • : Gardstunet på Orala. Foto: Birger Nesholen.