Åsta Holth-museet på Leiråker

Leiråker er småbruket som forfatter Åsta Holth bygde opp som sitt hjem etter 2. verdenskrig. Åsta testamenterte hele eiendommen med alt løsøre til Finnetunet. Leiråker ble åpnet som museum for Åsta Holth og hennes forfattergjerning i 2004.

Åsta Holth (1904-1999) fikk Leiråker'n fra den nærliggende slektsgarden Revholtet å bosette seg på. Hun begynte å bygge der under 2. verdenskrig, men det var så problematisk å skaffe sement og andre bygningsmaterialer så lenge krigen varte, at byggingen i praksis kom i gang først etter freden i 1945. 

Leiråker var Åsta Holths småbruk, der hun hadde ku, griser og høner, og dyrket grønnsaker for salg. Leiråker var også rammen om hennes virke som forfatter, selv om hun en periode hadde ei "skriverstue" i Svullrya sentrum. 

Bygningene på Leiråker står slik som i Åstas tid, med våningshus som hun bygde på to ganger, stabbur, fjøs med tilbygd kombinert gris- og hønsehus, skåle, utedo og lekestue. I lekestua drev Åstas bror kiosk en periode - i en tid da veitrafikken forbi gikk i et mer bedagelig tempo. 

 Åsta Holth var langt mer enn småbruker og forfatter av romaner, noveller og diktsamlinger. Hun arbeidet aktivt med husflid, først og fremst tekstil, og var lærer i håndarbeid på skoler i både Grue og Åsnes. Det var Åsta som skapte Finnskogbunaden, etter omfattende gransking av gamle tekstiler i museer, og med lang tids kontakt med fagmiljøer i Finland. Finnskogbunaden finnes både som kvinne- og mannsbunad, og i kvinnebunadens første tid var det Åsta som også vevde mye av stoffet på sin vevstol.

Åsta var aktiv i Finnetunets styre og virket som etterspurt guide og omviser på Finnetunet. Og hun var en drivende kraft gjennom mange tiår i det meste av virksomhet i Grue Finnskog Ungdomslag, som hadde sitt lokale Skogheim som nærmeste nabo til Leiråker. 

Åsta Holths bolighus på Leiråker er så lite at det vil være vanskelig å holde koronabestemmelsenes avstands-restriksjoner inne i huset ved besøk av grupper.  


Kontakt

Åpningstider

  • Åpningstiden sommeren 2024: Alle dager i tiden 1. - 16. juni, hver dag kl 11-17. Uteområdet, som er Finnskoghagen, er åpen hele barmarkssesongen.

Billetter og priser

Inngangsbillett og eventuell omvisning, voksne 80 kr
Gruppebillett (minimum 10 personer) 60 kr
Barn og skoleelever til og med videregående skole Gratis

Besøksadresse

2 km øst for Svullrya, like inntil fylkesvei 201.