Finnskoghagen på Leiråker

Finnskoghagen på Leiråker er en omfattende videreutvikling av hagen på Åsta Holths småbruk. Grunnlaget for videreutviklingen er en generøs gave av flere hundre pryd- og nyttevekster fra en privat hage, som gjennom en 3-årsperiode ble flyttet til Leiråker. Hagen ble offisielt åpnet under Finnskogdagene i juli 2019.

Åsta Holth var utdannet hagebruker fra Vea hagebruksskole. På det vesle småbruket Leiråker begynte derfor Åsta med dyrking av grønnsaker helt fra starten, og grønnsaksproduksjonen ga bidrag til hennes økonomiske inntekter gjennom en årrekke. 

Da Finnetunet overtok Leiråker som testamentarisk gave etter Åsta Holth, var det fremdeles en del prydvekster i hagen som vitnet om Åstas interesse for blomster og vekster. 

I 2017 fikk Norsk Skogfinsk Museum tilbud om å overta innholdet av vekster i en privat hage som var bygget opp gjennom 20 år, men som ikke kom til å overleve der. I denne hagen var det systematisk samlet vekster fra gamle hager og bruk på Finnskogen, og også en del mer sjeldent fra utenfor Finnskogen. Museet mottok tilbudet med begeistring, og brukte tre år på å utvikle hagen på Leiråker til et langt mer artsrikt innhold av pryd- og nyttevekster. Det ble flyttet alt fra svært små planter til større trær.

For å gi de beste levevilkår for de ulike vekstene, er store deler av hagen bearbeidet for å gi varierende vekstforhold, inkludert en dam med gjennomstrømmende vann. Museet har også bygget et nytt drivhus i hagen, der det meste av materialene kommer fra museets lager av bygningsdeler.

De mange hundre pryd- og nyttevekstene i hagen skaper blomsterprakt fra tidlig på våren til sent på høsten. De forskjellige artene og variantene blomstrer til ulike tider, så hagen må besøkes flere ganger gjennom året skal du få med deg all variasjonen. 

Vær oppmerksom på at det finnes noen giftige planter i hagen! 

Hovedregelen er derfor å ikke berøre planter du ikke kjenner.  Pass på at dette gjelder også for barna! 

Kontakt

Åpningstider

  • Hagen er åpen for besøk i barmarkssesongen hele året, men omvisning kan gis på bestilling, eller når det er bemanning tilstede.

Billetter og priser

Omvisning i hagen, voksne 80 kr
Omvisning av gruppe (minimum 10 personer) 60 kr/person
Barn og skoleelever til og med videregående skole Gratis

Besøksadresse

På Åsta Holth-museet på Leiråker, 2 km øst for Svullrya, like inntil fylkesvei 201.