• Faldaasen skolemuseum.
  Faldaasen skolemuseum.
 • Faldaasen skolemuseum.
  Faldaasen skolemuseum.
 • Fardaasen skolemuseum.
  Fardaasen skolemuseum.
 • Arrangement på Tyskeberget.
  Arrangement på Tyskeberget.
 • Arrangement på Tyskeberget.
  Arrangement på Tyskeberget.

Åsnes Finnskog Historielag

Historielaget ble stiftet i 1990 og arbeider hovedsakelig innen Finnskog-delen av Åsnes kommune, som også omfatter Finnskog-delen av tidligere Hof kommune. Historielaget eier to fine anlegg bevart på opprinnelig sted; garden Tyskeberget og Faldaasen skole.

Historielaget arbeider både som historielag og museum, og har siden 1991 gitt ut tidsskriftet Næverkonten med 4 nummer i året.

Allerede tidlig på 1990-tallet lyktes det historielaget å bevare Faldaasen skole på opprinnelig sted. Skolen var grendeskole for Fallåsen-kresten og ligger i dag langt til skogs i forhold til det som nå er bosettingene på Åsnes Finnskog. Faldaasen skole er derfor et meget godt eksempel på slik mange grendeskoler lå plassert på Finnskogen, dengang det var stor bosetting i mange grender spredt rundt i skogene.  

Senere fikk historielaget testamentert hele garden Tyskeberget med hele bygningsmiljøet, innmark og løsøre, og denne garden er nå utgangspunkt for mye av historielagets virksomhet. 

Historielaget arrangerer hvert år flere møter med faglige tema, vandringer på historiske stier og flere arrangement på Tyskeberget og Faldaasen skolemuseum.

Du finner mer informasjon på historielagets hjemmeside her.

Kontakt

Åpningstider

 • Omvisning etter avtale.
 • Det avholdes normalt flere arrangement i året, både på Tyskeberget og på Faldaasen skolemuseum. Se mer informasjon på http://www.aasnes-finnskog-historielag.no.

Besøksadresse

Finnskogvegen XX, 2283 Åsnes Finnskog