Her er det skogfinske flagget!

Her er det skogfinske flagget!

Den norsk-svenske juryen som har vurdert de over 100 forslagene som kom inn til konkurransen om et formelt skogfinsk flagg, har kåret vinneren!

Les mer
Boka

Boka "Fremmed blod" har kommet!

Så du Marte Hallems film "Fremmed blod" på TV i fjor vår? Nå har boka "Fremmed blod" kommet. Den inneholder enda flere detaljer i Marte Hallems søken etter sine skogfinske røtter, med utgangspunkt i sin slekt fra Vera i Nord-Trøndelag. Du finner boka i nettbutikken her!

Les mer
Bevilgning til museumsbygg på statsbudsjettet for 2021!

Bevilgning til museumsbygg på statsbudsjettet for 2021!

På statsbudsjettet for 2021 er det bevilget de første 5 millionene til oppstart av museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum. Samtidig er det gitt tilsagn om ytterligere 101,6 millioner på senere budsjettår.

Les mer
Orala er fredet!

Orala er fredet!

Orala ble fredet av Riksantikvaren 19. oktober 2019, med en hyggelig markering på Orala. Dette er en av flere fredninger av skogfinske kulturminner som kommer i tiden framover.

Les mer