Skogfinske flagg - Priser pr 1. juni 2024

Her er priser på skogfinske flagg og vimpler som kan bestilles fra museet. Eventuell porto kommer i tillegg. Send bestilling på e-post til: torunn@skogfinskmuseum.no. Vi tar forbehold om at noen typer kan være midlertidig utsolgt, og om eventuelle prisjusteringer for nye opplag.

Les mer

Nå er byggeprosjektet i gang!

Det første symbolske spadetaket for byggeprosjektet ble tatt under en enkel markering 28. februar 2024. Selv om det ikke var planlagt, skjedde markeringen av byggestarten på Kalevaladagen - finska kulturens dag!

Les mer

Plan for utvikling av Norsk Skogfinsk Museum. Vedtatt 1. februar 2024.

Norsk Skogfinsk Museum styre vedtok 1. februar 2024 en plan for utvikling av museet. Planen omfatter spesielt de nærmeste årene 2024 og 2025 - noe som har sammenheng med behovet for stillinger og økonomi fram imot at det nye museumsbygget åpnes på ettersommer/høst 2025. Se planen nedenfor her.

Les mer

Kortversjon av Plan for utvikling av Norsk Skogfinsk Museum.

Her kan du lese kortversjon av Plan for utvikling av Norsk Skogfinsk Museum, vedtatt 1. februar 2024. Kortversjonen er summarisk på de fleste temaer av innhold, ikke minst for den historiske utviklingen av den skogfinske identiteten. Se den komplette planen for alt innhold.

Les mer
Her er det skogfinske flagget!

Her er det skogfinske flagget!

Den norsk-svenske juryen som har vurdert de over 100 forslagene som kom inn til konkurransen om et formelt skogfinsk flagg, har kåret vinneren!

Les mer
Bevilgning til museumsbygg på statsbudsjettet for 2021!

Bevilgning til museumsbygg på statsbudsjettet for 2021!

På statsbudsjettet for 2021 er det bevilget de første 5 millionene til oppstart av museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum. Samtidig er det gitt tilsagn om ytterligere 101,6 millioner på senere budsjettår.

Les mer
Orala er fredet!

Orala er fredet!

Orala ble fredet av Riksantikvaren 19. oktober 2019, med en hyggelig markering på Orala. Dette er en av flere fredninger av skogfinske kulturminner som kommer i tiden framover.

Les mer