Nå er byggeprosjektet i gang!

Det første symbolske spadetaket for byggeprosjektet ble tatt under en enkel markering 28. februar 2024. Selv om det ikke var planlagt, skjedde markeringen av byggestarten på Kalevaladagen - finska kulturens dag!

På den enkle markeringen var Norsk Skogfinsk Museums styre, styringsgruppen for byggeprosjektet, museets ansatte, representanter for entreprenøren ØMF Romerike Kongsvinger AS, media, og andre interesserte tilstede. 

 Det var museets direktør Dag Raaberg som hadde æren av å ta det første spadetaket, med den spaden som museet fikk i gave fra arrangementet Finnskogdagene allerede i 2022, til bruk for nettopp dette formålet.

Ordfører i Grue, Rune Grenberg, understreket den betydning som museumsbygget vil ha både for den skogfinske minoriteten, for Østlandet og Norge som helhet. 

På byggeplassen ved innkjøringen til Svullrya har entreprenøren allerede fjernet snøen fra det meste av arealet og er i gang med å fjerne stubber og røtter. Brakkeriggen er under oppbygging og utgravingen av tomta for selve bygget er straks i gang. 

Behovet for et museumsbygg for den skogfinske kulturen i Norge ble tatt opp første gang allerede midt på 1990-tallet. Så det har vært en lang og utholdende prosess for å komme i mål. Men nå er vi i gang! 

Åpning av museumsbygget forventes på ettersommer/tidlig høst 2025. 

 Det skogfinske museumsbygget i Norge skaper oppmerksomhet også i Sverige, og markeringen av byggestarten ble presentert samme dag med et innslag i svt's finske nyhetsprogram Uutiset, som du kan se mot slutten av programmet her

 

  • : Direktør Dag Raaberg med det første spadetaket der entreprenøren skal starte gravingen for det nye museumsbygget. Ordfører i Grue kommune, Rune Grenberg, markerte begivenheten med det skogfinske flagget. Foto: Birger Nesholen.

  • : Jonas Nykänen (til venstre) fra ØMF Romerike Kongsvinger AS takket for at museet valgte firmaet som entreprenør, og avslørte at de helt siden de så arkitektkonkurransens vinner, har hatt ønske om å kunne bygge dette spesielle bygget. Foto: Birger Nesholen.