Nå er byggeprosjektet i gang!

Det første symbolske spadetaket for byggeprosjektet ble tatt under en enkel markering 28. februar 2024. Selv om det ikke var planlagt, skjedde markeringen av byggestarten på Kalevaladagen - finska kulturens dag!

Les mer

Plan for utvikling av Norsk Skogfinsk Museum. Vedtatt 1. februar 2024.

Norsk Skogfinsk Museum styre vedtok 1. februar 2024 en plan for utvikling av museet. Planen omfatter spesielt de nærmeste årene 2024 og 2025 - noe som har sammenheng med behovet for stillinger og økonomi fram imot at det nye museumsbygget åpnes på ettersommer/høst 2025. Se planen nedenfor her.

Les mer

Kortversjon av Plan for utvikling av Norsk Skogfinsk Museum.

Her kan du lese kortversjon av Plan for utvikling av Norsk Skogfinsk Museum, vedtatt 1. februar 2024. Kortversjonen er summarisk på de fleste temaer av innhold, ikke minst for den historiske utviklingen av den skogfinske identiteten. Se den komplette planen for alt innhold.

Les mer