Det blir byggestart på ettervinteren!

NÅ nærmer det seg byggestart for museumsbygget! Etter gjennomført konkurranse for å skaffe entreprenør, har museet valgt ØMF Romerike Kongsvinger AS som entreprenør til å bygge det nye museumsbygget.

Museet gjennomførte i høst den andre av to konkurranser for å velge entreprenør for å bygge det nye museumsbygget. Mandag 18. desember ble det signert kontrakt med ØMF Romerike Kongsvinger AS. 

Den første konkurransen for entreprenør avdekket at museets kalkyle fra 2020 var for lav etter den store prisstigningen under korona-pandemien og krigen i Ukraina. Dette løste seg ved at Stortinget bevilget 20 millioner ekstra på revidert nasjonalbudsjett i mai 2023, som innebærer at statens totale tilsagn er på 126,6 millioner. Dermed er det balanse mellom økonomisk tilsagn og kostnad for bygging. 

Både museet og ØMF Romerike Kongsvinger AS er svært fornøyd med valg av entreprenør. ØMF er bedre kjent i vårt område som firma Ø.M. Fjeld, som startet sin historie i 1945, med hovedbase på Kongsvinger. Firmaet har hatt mange store byggeprosjekter både her i distriktet og i stor geografi ellers. Du kan lese mer om Ø.M. Fjelds historie her

Januar og februar vil gå med til nødvendig detaljering av byggetegninger og alt annet som må planlegges, forberedes og anskaffes, og ØMF regner med byggestart i marka rundt 1. mars 2024. Dermed er det utsikter til at museumsbygget kan åpnes på ettersommeren 2025. 

Museet er allerede i gang med planlegging av den store faste utstillingen som skal på plass til åpningen, og dette arbeidet vil gå videre parallelt med byggingen. 

Etter at de første planene om museumsbygg for den skogfinske nasjonale minoriteten i Norge ble lansert på slutten av 1990-tallet, er vi nå på startstreken til virkeliggjøring av bygget! 

Det blir en god jul og et godt nytt år! 

  • : Signering av kontrakten for bygging, 18. desember 2023 i røykstua på Finnetunet. Fra venstre: Daglig leder ved ØMF Romerike Kongsvinger AS Ole Johan Krog og direktør ved Norsk Skogfinsk Museum Dag Rune Raaberg. Foto: Birger Nesholen.

  • : Bildet viser den foreløpig siste illustrasjonen av fasaden mot sør, slik bygget vil vise seg fra fylkesveien ved innkjøringen til Svullrya fra vest.

  • : Dette er illustrasjon for hvordan søyleverandaen vil kunne ta seg ut. Hele verandaen blir under tak, slik at den kan brukes som et uteområde på sommertid, i tillegg til at den gir karakter til bygget gjennom hele året.