Vil du tegne forslag til det skogfinske flagget?

I 2021 tok Norsk Skogfinsk Museum initiativ overfor skogfinske miljøer i Norge og Sverige for å skape et skogfinsk flagg som et samlende symbol for skogfinnene i Skandinavia. Nå kan DU sende inn forslag til hvordan flagget kan bli! Frist for innsendelse: 15. mars 2022.

Designkonkurranse – felles flagg for alle skogfinske områder

Vil du utforme det skogfinske flagget?

Skogfinner og andre som er opptatt av skogfinsk kultur trenger et symbol å samle seg rundt.
Sammen med ti skogfinske organisasjoner i Sverige og Norge har Norsk Skogfinsk Museum tatt initiativ til en konkurranse for å lage et eget skogfinsk flagg for alle skogfinske områder. Fem foreninger er valgt til å drive prosessen videre.

Vi inviterer deg til å delta.

Om konkurransen

  • Det legges ikke føringer for form, fargebruk eller symbolbruk. Det presiseres likevel at bidrag ikke skal være støtende eller ha en utforming som plagierer andre flagg eller symboler.
  • Bidrag kan leveres elektronisk eller på papir. Hvis bidragsyteren ønsker å forsikre seg om riktig fargegjengivelse, kan fargekode (PMS/Pantone) oppgis i tillegg.
  • Bidrag til konkurransen merket «Flagg» eller «Flagga» sendes til en av følgende adresser:
    a. flagga@skogsfinnar.se
    b. Skogfinneforeningen v/Rune H. Bjerke, Gamleveien 148, N-1350 Lommedalen.
  • Ditt forslag må være oss i hende senest 15. mars 2022.
  • Vinnerforslaget premieres med 5 000 kr.
  • Juryen består av personer med spesialkompetanse innen heraldikk og grafisk design i tillegg til prosjektgruppen. Vi forbeholder oss retten til å endre tekniske detaljer og layout i vinnerforslaget for å gjøre trykking mulig.

Les mer om skogfinner, en av de fem nasjonale minoriteter i Norge, på noen av disse nettsidene:

https://finnsam.org/
https://skogfinner.no/
https://www.skogfinskmuseum.no/
https://skogfinneforeningen.no/
https://www.skogsfinnar.se/
http://finnkultur.net/

IngMarie Bohmelin (Skogsfinnars Interessen i Sverige)                    

Terje Audun Bredvold (Skogfinske Interesser i Norge)

Rune Hernes Bjerke (Skogfinneforeningen)

Lena Gribing (FINNSAM)                   

Jan Myhrvold (Solør-Värmland Finnkulturforening)