Bevilgning til museumsbygg på statsbudsjettet for 2021!

På statsbudsjettet for 2021 er det bevilget de første 5 millionene til oppstart av museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum. Samtidig er det gitt tilsagn om ytterligere 101,6 millioner på senere budsjettår.

Etter tredje gangs søknad til Kulturdepartementet om finansiering av museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum kommer første bevilgningen til oppstart av byggeprosjektet på statsbudsjettet for 2021. 

 

Museet har arbeidet med planer for museumsbygg siden slutten av 1990-tallet, og mer målrettet siden 2013. I 2017 ble det gjennomført en åpen arkitektkonkurranse der det kom inn 203 utkast, fra 17 forskjellige land! Vinnere fra en enstemmig jury ble tre arkitekter fra København; Filip Lipinski, Hanna Johansson og Jurás Lasovský, med bidrag til illustrasjoner fra Andrea Baresi fra Milano. 

 

Med bevilgning på 5 millioner for 2021 er arbeidet allerede i gang; bl.a. med justering av tegningene for bygget og forberedelser til etablering av prosjektorganisasjon. Det skal utlyses engasjement som prosjektleder, tomtekjøpet skal sluttføres og reguleringsplan skal utarbeides og vedtas. Koronasituasjonen skaper begrensninger i å kunne treffe arkitektene i fysiske møter, så dialogen må foreløpig gjennomføres som digitale møter. 

Samtidig starter arbeidet for å skaffe økonomi til museets finansielle egenandel i bygget - og også forsøk på å skaffe økonomi til å kunne bygge byggetrinn 2 samtidig med byggetrinn 1, som en forlengelse av bygget. 

 

Museet takker alle som har bidratt med ulike innsatser for at vi nå har fått statlig bevilgning til byggeprosjektet!

Ikke minst har vi hele veien hatt massiv støtte fra kommunene Grue, Åsnes og Kongsvinger, fra Regionrådet og fra Innlandet fylkeskommune. 7. august 2020 hadde vi besøk av kulturminister Abid Raja, der han nettopp opplevde støtte til byggeprosjektet fra bl.a. ordfører i Grue Rune Grenberg, ordfører i Kongsvinger Margrethe Haarr, ordfører i Åsnes Kari Heggelund, regionrådsleder Knut Hvithammer, avdelingsleder for kultur i Innlandet fylkeskommune Randi Langøigjelten og leder i fylkeskommunens utvalg for kultur Kjerstin G. Lundgård. På møtet var kulturministeren tydelig i å love midler til nytt museumsbygg, men kunne ikke love når det ville komme. Inntrykkene fra møtet kan ha bidratt til at vi kom på statsbudsjettet for 2021. 

  • : Fra venstre: Hanna Johansson, Filip Lipinski, Andrea Baresi og Jurás Lasovský på arrangementet for offentliggjøring av resultatet av arkitektkonkurransen 22. januar 2018. Foto: Birger Nesholen.

  • : Arkitektenes modell av vinnerutkastet til museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum. Foto: Birger Nesholen.

  • : Kulturminister Abid Raja med koronahilsen med museets styreleder Anders Jan Larsson (t.v.) og museets direktør Dag Raaberg på møtet 7. august. Foto: Birger Nesholen.