Åpningstider sommersesongen 2021

Sommeren 2021 utvider vi åpningstidene i forhold til i fjor, både på Finnetunet og Leiråker. I tillegg blir det faste åpningstider på Orala. Og vi har utstillingen Slash & Burn i Svullrya gamle skole.

Les mer
Bevilgning til museumsbygg på statsbudsjettet for 2021!

Bevilgning til museumsbygg på statsbudsjettet for 2021!

På statsbudsjettet for 2021 er det bevilget de første 5 millionene til oppstart av museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum. Samtidig er det gitt tilsagn om ytterligere 101,6 millioner på senere budsjettår.

Les mer