Museets åpningstider i juni og juli 2020

Regjeringen letter på korona-restriksjonene for sommeren. Vi gjør det samme på våre museer.

Det blir ikke en helt normal sommersesong på Norsk Skogfinsk Museums avdelinger, men med de lettelser regjeringen har gjort i restriksjonene, ser vi grunnlag for å planlegge en sommer med muligheter for besøk. Vi planlegger følgende åpningstider med bemanning:

Finnetunet: Åpent de to siste helgene i juni: Lørdag/søndag 20.-21. og 27.-28. juni og alle dager i juli: kl 11-17. Vi kommer tilbake til åpningstider i august når vi ser mer detaljer for utvikling og restriksjoner.  

Åsta Holth-museet på Leiråker: Stengt for omvisning i huset denne sommeren, men uteområdet er åpent.

Finnskoghagen på Leiråker: Hagen er åpen for besøk, men myndighetenes regler for hygiene og smittevernhensyn gjelder, herunder gjeldende regler for avstand og antall personer. 

For museets andre avdelinger: Friluftsmuseenes områder er generelt åpne for publikum, men bemanning, arrangement og omvisning vil justeres etter forholdene gjennom sommeren. Se kontaktinformasjon under hver enkelt avdeling for å forsikre deg mer detaljert om mulighetene. 

Finnskogdagene, som tradisjonelt arrangeres 2. helg i juli, er utsatt til første helg i september. Dette innebærer at heller ikke det tradisjonelle Livet i hverdagen på Finnetunet under Finnskogdagene-arrangementet, blir arrangert i juli. 

Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å henvende deg på telefon eller e-post:

  • Om drift, arrangement, framtidig guiding m.m.: Dag Raaberg, tlf. 905 47 131, e-post: dag@skogfinskmuseum.no  
  • Om samlingene, kulturvern m.m.: Birger Nesholen, tlf. 900 29 447, e-post: birger@skogfinskmuseum.no  

 

  • : Grensen til Sverige er "korona-stengt" og all trafikk fra Sverige kontrolleres. Dette skaper restriksjoner for både kontakt og arbeid i det "grenseløse" Finnskog-området. Her er kontrollposten ved Øyerås på vegen mellom Øyermoen og Lekvattnet. Foto: Birger Nesholen 24. april 2020.