Orala er fredet!

Orala ble fredet av Riksantikvaren 19. oktober 2019, med en hyggelig markering på Orala. Dette er en av flere fredninger av skogfinske kulturminner som kommer i tiden framover.

I Riksantikvarens arbeid med gjennomgang av skogfinske kulturminner i Norge ble Orala prioritert som ett av flere kulturminner som ble foreslått fredet. I oktober 2019 ble både Orala og Abborhøgda fredet, som gode eksempler på gardsanlegg fra den skogfinske kulturen i Norge. Disse to gardene ligger tre kilometer fra hverandre på Varaldskogen og har hatt en god del samkvem opp gjennom historien. 

Det er flere skogfinske kulturminner - både på Finnskogen og i andre deler av Østlandet - som er i prosessen for fredning. 

Orala er siden 2011 et av flere anlegg under Norsk Skogfinsk Museum, og fredningen sammenfaller godt med museets målsetting og drift av Orala. 

Se mer under Orala under museets avdelinger her på hjemmesiden. 

  • : Åge Sørmoen orienterer om Oralas historie under fredningsarrangementet 19. oktober 2019.