foredrag


Gottlunds folkemøte på Revholtet

«Gottlunds 10-år» er et 10 års prosjekt som pågår i årene 2011-2021 – fram til 200-årsjubileet for Carl Axel Gottlunds vandring på den norsk-svenske Finnskogen i 1821. Gjennom 10-årsperioden vil det hvert år bli gjennomført en rekke arrangementer og tiltak for å belyse Gottlunds innsats og betydning for Finnskogen helt fram til i dag. Gottlund […]

C_A_Gottlund[1][1]

Akkasaari_fra_V_-_2012_06_04_-_DSC_0812_173255_-_lavopplost[1]

Foredag på Svullrya gamle skole

Søndag 24. Juni kl. 18.00 vil Juha Ruohonen holde foredrag om begravelsesskikker og likholmer i Savolaks og Stor-Rautalampiområdet i Finland Juha Ruohonen er arkeolog og doktorand ved Åbo universitet, og driver forskning og arkeologiske utgravninger på likholmer i Finland. På Finnskogen finnes det – på samme måte som i Finland – tradisjon for at personer […]