Testfyring i badstua på Øyeren

Premierebading på Øyeren


Innvielse av den restaurerte røykbadstua på Nedre Øyeren, Brandval Finnskog lørdag 19. mai. Velkommen!

Badstua på Øyeren er meget spesiell, og dermed også et svært verdifullt og viktig kulturminne. Det mest spesielle med badstua er at den har to sammenbygde røykovner ved siden av hverandre. Vi kjenner bare dette ene bevarte eksemplaret av en slik bygning i hele verden.

Derfor er det lagt ned mye arbeid i restaurering, som har foregått i flere etapper helt fra slutten av 1970-tallet. I 2010 ble vegger og tak ferdig restaurert, og i 2010-11 ble røykovnene ferdig. Restaureringen er utført av Norsk Skogfinsk Museum, mens Hedmark fylkeskommune har bidratt med det meste av økonomi. Bygningen ble fredet i 2011, som den første fredede bygning fra skogfinsk kultur i Norge.

Badstua har nå røykovner som fungerer – én røykovn av den typen som finnes i røykstuer, og én røykovn av den konstruksjonstypen som finnes i røykbadstuer. I tillegg har bygningen et nevertak som i materialer og teknikk er et av de beste eksemplarer på det nevertaket som var typisk i skogfinsk kultur.

Innvielse lørdag 19. mai

Lørdag 19. mai innbyr badstuas eier Paal Øieren og Norsk Skogfinsk Museum til innvielse av badstua etter restaureringen. Innvielsen skjer med den første ordentlige bading i denne badstua på kanskje hundre år. Innvielsen er et samarbeid med Finnskogen Turistforening og det første arrangementet i ti-årsprosjektet Gottlunds tiår fram mot 200-årsmarkeringen av Carl Axel Gottluds vandringer på Finnskogen i 1821.

Bruk gjerne hele dagen; med frammøte ved den nedlagte butikken på Øyermoen kl, 11.00, og deretter busstransport til vandring fra Østerby tilbake til Øyeren der det serveres mat kl. 17.00. Se mer info her.

Etter maten fortsetter arrangementet med innvielsen av røykbadstua. Hovedsaken blir selvfølgelig badingen, der alle er velkomne til å delta – og selv erfare hvorfor røykbadstua i Finland omtales som badstuenes Rolls Royce, sammenlignet med elektrisk og vedfyrt badstue.

Det eneste som kan være praktisk å ha med av ekstrautstyr er et håndkle.

Share