Gruetunet


Museet ble etablert i 1942. Friluftsmuseet ved Forkerudstjernet øst for Kirkenær består av 25 bygninger som viser gard, husmannsplass og sæter i Solør fra perioden 1750-1900. Svalgangsbygningen fra ca.1800 er fredet. I tillegg har museet ansvaret for ytterligere 80 bygninger ute i bygda og på Finnskogen; bl.a. Abborhøgda og Furuberget i kulturlandskap med verneverdig biologisk mangfold. På denne måten er det bevart bygninger og anlegg som viser andre sider av lokalsamfunnet enn den tradisjonelle bondekulturen med bla. et lokomobilsagbruk, skogskoieanlegg, en grendeskole, bygdas eldste landhandel og et ungdomslokale.

 

Gruetunets Venner

Share