Finnetunet


Friluftsmuseet på Finnetunet er etablert 1942 ved elva Rotna og er anlegget med flest besøkere ved Norsk Skogfinsk Museum. Finnetunet ble etablert som museum for finnekulturen i Solør som kom til etter innvandringen fra Finland til Hedmark og Värmland fr.o.m 1600-tallet. Finnetunet er et finnetorp som består av bygninger og gjenstandssamlinger som viser byggeskikk, gårdsmiljø og levekår på 1900-tallet. Bygninger har blitt flyttet til museet og gjenreist der for å skape et enhetlig tun.  Bygningsmiljøer og bygningsfunksjoner på Finnetunet er spesielle for området og relativt ukjente i forhold til den norske kulturen. På Finnetunet er det røykstua, røykbadstua og ria som er unike og særpregede, men i tillegg til disse kan man besøke bl.a. smia og låven.

På Finnetunet arrangeres flere arrangement i løpet av sommeren, og museumsbutikken ligger i den såkalte svenskestua ved siden av røykstua.

Røykstua på Finnetunet (Foto: Erling Aasheim)
Røykstua på Finnetunet. Foto: Erling Aasheim

Finnetunet på sommeren (Foto: Erling Aasheim)
Finnetunet på sommeren. Foto: Erling Aasheim

Share