Austmarka historielag


Austmarka Historielag (etablert 1977) har 585 medlemmer. De utgir 4 medlemsblader pr. år, utgir kalender, arrangerer bl.a. turer og markensdager, foredrag og utstillinger. Historielaget styrer Austmarka Bygdetun, bedriver slektsforskning og kirkebokavskrifter. De merker opp nedlagte husmannsplasser og gamle stier, verner om kulturminnene på Austmarka og sprer kunnskap om bygdas historie.

Historielaget oppbevarer bl.a. avisutklippsarkiv, bygdebøker, fotoarkiv, gamle blader/aviser/bøker/ protokoller, Rudolf Bråtens historiske arkiv, arkivmapper over hver plass/gård i bygda, og flere hundre gamle gjenstander.
Arbeid med en dialektordbok pågår.

Gå til Austmarka Historielags hjemmeside
Kontaktperson: Åge Sørmoen
Mob: (+47) 917 02 455
send epost

Share