Åsnes Finnskog Historielag


Åsnes Finnskog Historielag er en kulturvernorganisasjon i Åsnes i Hedmark. Laget ble stiftet i 1990 og har til formål «å registrere og bevare historisk materiale i lokalsamfunnet, så som bygninger, gjenstander, billedmateriale og skriftlige og muntlige tradisjoner.»

Foreningen eier Tyskeberget finnetorp og Faldaasen Skolemuseum og arbeider med skogfinnenes kultur og historie.

Foreningen er også engasjert i Norsk Skogfinsk Museum, Finnskogleden, krigens flyktningruter og annen aktuell historikk omkring Finnskogen.

Medlemsbladet «Næverkonten» kommer ut fire ganger i året.

 

Gå til Åsnes Finnskog Historielags hjemmeside
Kontaktperson: Turid Myrvold
Mob: (+47) 950 10 226
send epost

Share