Om oss


Norsk Skogfinsk Museum er et konsolidert museum som fungerer som knutepunkt og pådriver for skogfinsk kultur, og befinner seg i Svullrya, Grue kommune. Museets funksjon er å utforske skogfinnenes særegne kulturarv og formidle denne til folkegruppens egen styrke og stolthet samt til samfunnets mangfold.

Norsk Skogfinsk Museum sin oppgave er å være et representativt og samlende institusjon for skogfinner, som er et anerkjent nasjonal minoritet i Norge. Museet skal bidra til å gjøre skogfinnene kjent og anerkjent i det norske samfunn ved å formidle og å utvikle skogfinnenes tilgang til og engasjement i egen kultur. Museet vil ha en sentral og proaktiv rolle i arbeidet med skogfinsk kultur og historie, og samarbeide tett med øvrige organisasjoner, interesser og parter som arbeider for det skogfinske.

Norsk Skogfinsk Museum sprer gjennom arrangement og løpende virksomhet kunnskap om skogfinsk historie, kultur og tradisjoner. Migrasjonshistorien, svedjebruk, byggeskikk samt magi og tro er hovedtemaer som er utgangspunkt for utforskning og formidling det særegne i skogfinsk kultur. Temaene virkeliggjøres i museets arbeid gjennom forskning, forvaltning, formidling og fornying.

Norsk Skogfinsk Museum ble stiftet i 2005 av Gruetunet Museum, Finnetunet, Austmarka Historielag og Åsnes Finnskog Historielag. De fire stifterne ble fra da av avdelinger under Norsk Skogfinsk Museum som overtok forvaltningsansvaret for deres bygninger og samlinger. Museet har derfor ansvar for bygninger og samlinger spredt over store deler av norske Finnskogen og Solør, og dets samling omfatter ca. 350 000 objekter fra arkiver og fotografier til gjenstander og antikvariske bygninger.

Sommertiden er høysesong for Norsk Skogfinsk Museum, og museets avdelinger kan besøkes hovedsaklig i juni-august. Hos oss får man oppleve livet på Finnskogen i gamle dager og bli kjent med skogfinnenes levekår, tradisjoner og kultur. Museumsanlegg ligger i naturskjønne områder og kan besøkes av hele familien. I museets lokale ved Svullrya gamle skole arrangeres hvert år en større utstilling. Formidling drives gjennom foredrag og guiding, både på avdelingene og på rundreiser med buss.

Museet har 5 engasjerte:

Share