Akkasaari_fra_V_-_2012_06_04_-_DSC_0812_173255_-_lavopplost[1]

Foredag på Svullrya gamle skole


Søndag 24. Juni kl. 18.00 vil Juha Ruohonen holde foredrag om begravelsesskikker og likholmer i Savolaks og Stor-Rautalampiområdet i Finland

Juha Ruohonen er arkeolog og doktorand ved Åbo universitet, og driver forskning og arkeologiske utgravninger på likholmer i Finland.

På Finnskogen finnes det – på samme måte som i Finland – tradisjon for at personer er begravd på holmer i sjøer. Disse begravelsene var nok ofte midlertidige, på grunn av vanskelige føreforhold for å frakte kista til nærmeste kirke På Finnskogen finner vi ”bevis” for slike begravelser både i muntlig tradisjon, i kildemateriale, og i historier knyttet til holmer i flere sjøer. Ruohonens foredrag har derfor stor interesse og relevans for Finnskogen og andre skogfinske områder i Skandinavia. I dagene omkring foredraget besøker Ruohonen flere holmer på Finnskogen der det er tradisjon for at det skal ha vært begravd mennesker.

Foredraget holdes på engelsk, men hans Powerpoint-bilder er tekstet på svensk. 

Foredraget er åpent for alle interesserte

Entre kr 50,-

Share