Kjøpsvilkår


Priser og betaling

Priser på varene er oppgitt inklusive moms. I kassen vises totalprisen inklusive alle avgifter, moms, frakt og eventuelle betalingsgebyr.
Betalingsvilkår oppgis i kassen, avhenging av valgt betalingsmåte.
Fraktvilkår oppgis i kassen, avhengig av valgt fraktmetode.

Angrerett

Angrefristen er på 14 dager.
I tilbakemelding til oss må det framkomme tydelig at dere ønsker å benytte angreretten. Angrefristen løper fra den dagen dere mottar varen.

Angrefristen gjelder ikke hvis:

  • varen er i en slik tilstand at den ikke kan leveres tilbake,
  • forseglingen på lyd- eller bildeopptak eller dataprogram er brutt. Som forsegling regnes også teknisk plombering.

Når dere benytter angreretten er dere:
Ansvarlig for at varen er i samme forfatning som da dere mottok den. Dere kan ikke bruke varen, men naturligvis kan dere undersøke den forsiktig. Hvis varen skades eller blir borte på grunn av uforsiktig håndtering av dere, frafaller angreretten.

Garantier og service

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

Leveransetid

Leveransetiden oppgis i handlekurven under respektive fraktmetoder. Hvis en vare har avvikende leveransetid, oppgis det ved den respektive varen.

Returer

Returfrakt må dere selv bekoste med mindre varen er defekt eller vi har levert feil vare. Retur skal sendes som brev eller pakke, ikke som oppkrav. Ved bytte betaler vi for frakt av ny vare til dere.

Når dere benytter angreretten må dere sende eller levere varen tilbake til oss

Tilbakebetalingsplikt

Hvis dere benytter angreretten, forplikter vi oss til å betale tilbake deres betaling for vare senest 30 dager etter at vi har mottatt varen. Dere må selv betale eventuelle returkostnader for å sende tilbake varer.

 

Se også Forbrukerrådets hjemmesider for mer informasjon om deres rettigheter.

Share