Bibliotek


Norsk Skogfinsk Museum, og dets forgjengere/avdelinger, har samlet materiale/dokumentasjon siden 70-tallet. Vi begrenset oss dengang ikke til den skogfinske kulturen, men dekket også norsk bondekultur fra Glomdalen/Solør. Hos oss vil du finne mye likt og ulikt. Vi har historie og kulturhistorie i stort og lite perspektiv, i både norsk og skogfinsk vinkling. Andre temaer vi ønsker å være gode på er byggeskikk, håndverk, skogdrift, landbruk, folklore, mm.

Biblioteket åpnet høsten 2009, men et bibliotek er aldri ferdig, og det gjenstår mye registreringsarbeid. Vi bruker Bibsys biblioteksystem, slik svært mange av de norske fagbibliotekene gjør. Dette systemet ble tatt i bruk på 80-tallet, så vi er i en utskiftingsprosess som er forventet ferdigstilt til 2016.

Vi bruker også felles nasjonalt lånekort. Dette kortet kan brukes på alle biblioteker som har tatt det i bruk, hvilket gjelder de fleste. Dersom du ikke allerede har ett, kan det være lurt å skaffe det på biblioteket du bruker mest, da dine opplysninger administreres der. Her kan du se hva som er registrert om deg i det nasjonale låneregisteret. Vil du ikke ha nasjonalt lånekort ved besøk hos oss, lager vi et lokalt. Husk legitimasjon!

Skulle det være noe som mangler på biblioteket er vi behjelpelig med å låne inn fra andre bibliotek, dersom det aktuelle dokumentet anses som faglig relevant.

Ingen lenker funnet