Daglige arkiver: 17. november 2012


Gottlunds folkemøte på Revholtet

«Gottlunds 10-år» er et 10 års prosjekt som pågår i årene 2011-2021 – fram til 200-årsjubileet for Carl Axel Gottlunds vandring på den norsk-svenske Finnskogen i 1821. Gjennom 10-årsperioden vil det hvert år bli gjennomført en rekke arrangementer og tiltak for å belyse Gottlunds innsats og betydning for Finnskogen helt fram til i dag. Gottlund […]

C_A_Gottlund[1][1]